Club Performance

name U25 Overall Points OLC-Plus
Ben Fuglsang-Petersen
5,233.41
Elke Fuglsang-Petersen smiley
4,234.87
Jochen Fuglsang-Petersen
3,324.37
Karl-Heinz Boller-Rocholl smiley
2,856.74
Carsten Sónyi smiley
2,391.30
Stefan Götze smiley
2,198.64
Mehdi Doosttalab
2,168.46
Sven Biermann
2,096.33
Pamela Lohse
2,030.35
Urs Bendel smiley
1,845.56
Philipp Kosmahl
1,271.66
Melvin Sell
1,264.10
Dag Pauschardt
1,131.69
Dyana Schildt
1,040.26
Björn Pauschardt smiley
675.54
Andreas Gripp
567.77
Bernd Littmann smiley
502.41
Frank Zimmermann
465.47
Thorsten Kluge
363.80
Jan Hoffmann
337.82
Reinhard Schwörer
234.98
Jannes Hess
216.05
Andreas Teevs
193.93
Thomas Böttcher
145.68
Jörg Knudsen
128.64
Johannes Kruse
124.63
Gunnar Schreiber
114.62
Sven Schreiber
84.68
Leon Mixa
78.25
Gerd Quednau
53.08
Maik Voß
47.87

All claimed Flights

datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/14/19
382.50

66.72
Karl-Heinz Boller-Rocholl smiley
Lueneburg (DE / NI)
9/14/19
334.00

54.19
Ben Fuglsang-Petersen
Aukrug (DE / SH)
9/14/19
278.71

73.06
Urs Bendel smiley
Aukrug (DE / SH)
9/14/19
261.68

60.78
Elke Fuglsang-Petersen smiley
Aukrug (DE / SH)
9/14/19
144.41

70.46
Andreas Gripp
Aukrug (DE / SH)
9/14/19
123.84

39.09
Jan Hoffmann
Aukrug (DE / SH)
9/14/19
109.71

48.10
Dag Pauschardt
Aukrug (DE / SH)
9/14/19
91.30

21.78
Frank Zimmermann
Aukrug (DE / SH)
9/14/19
0.00

25.89
Thorsten Kluge
Aukrug (DE / SH)
9/8/19
72.07

36.26
Dag Pauschardt / Pamela Lohse
Aukrug (DE / SH)
9/7/19
73.76

57.59
Elke Fuglsang-Petersen smiley
Aukrug (DE / SH)
8/24/19
180.98

53.16
Karl-Heinz Boller-Rocholl smiley
Lueneburg (DE / NI)
8/12/19
153.09

60.71
Carsten Sónyi smiley / Rolf Gerbendorf
Pritzwalk Som... (DE / BB)
8/10/19
494.89

69.17
Melvin Sell
Melle Groeneg... (DE / NI)
8/3/19
266.27

59.60
Ben Fuglsang-Petersen
Aukrug (DE / SH)
8/3/19
238.16

68.98
Jochen Fuglsang-Petersen smiley
Aukrug (DE / SH)
8/3/19
73.44

38.59
Bernd Littmann smiley
Aukrug (DE / SH)
7/28/19
69.87

41.68
Bernd Littmann smiley
Aukrug (DE / SH)
7/28/19
23.17

50.00
Jan Hoffmann
Aukrug (DE / SH)
7/27/19
474.22

79.26
Karl-Heinz Boller-Rocholl smiley
Lueneburg (DE / NI)
7/27/19
70.67

29.52
Bernd Littmann
Aukrug (DE / SH)
7/24/19
193.89

80.62
Dyana Schildt
Klix (DE / SN)
7/24/19
142.32

69.10
Pamela Lohse
Klix (DE / SN)
7/23/19
209.30

65.38
Pamela Lohse
Klix (DE / SN)
7/23/19
127.81

57.15
Dyana Schildt
Klix (DE / SN)
7/22/19
174.98

71.69
Dyana Schildt
Klix (DE / SN)
7/20/19
212.79

69.60
Dyana Schildt
Klix (DE / SN)
7/20/19
209.21

64.62
Pamela Lohse
Klix (DE / SN)
7/19/19
96.81

52.85
Andreas Gripp
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/19/19
80.76

22.25
Jannes Hess
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/18/19
624.51

88.44
Elke Fuglsang-Petersen smiley
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/18/19
603.11

100.18
Carsten Sónyi smiley
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/18/19
547.71

81.88
Ben Fuglsang-Petersen
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/18/19
249.53

61.07
Andreas Gripp
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/18/19
197.03

56.94
Pamela Lohse
Klix (DE / SN)
7/18/19
174.56

91.73
Dyana Schildt
Klix (DE / SN)
7/17/19
229.61

77.64
Jochen Fuglsang-Petersen smiley
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/17/19
192.15

86.51
Pamela Lohse
Klix (DE / SN)
7/17/19
158.81

60.19
Ben Fuglsang-Petersen
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/17/19
156.23

91.03
Dyana Schildt
Klix (DE / SN)
7/17/19
109.75

82.93
Carsten Sónyi smiley
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/17/19
77.02

43.53
Andreas Gripp
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/16/19
43.96

53.45
Ben Fuglsang-Petersen
Kammermark (DE / BB)
7/16/19
9.67

65.47
Ben Fuglsang-Petersen
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/11/19
419.92

72.61
Elke Fuglsang-Petersen smiley
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/11/19
398.12

82.15
Ben Fuglsang-Petersen
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/11/19
44.73

22.24
Jannes Hess
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/10/19
372.61

87.65
Jochen Fuglsang-Petersen smiley
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/10/19
341.18

79.66
Ben Fuglsang-Petersen
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/7/19
175.99

81.81
Dag Pauschardt
Aukrug (DE / SH)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/14/19
206.61

42.48
Karl-Heinz Boller-Rocholl smiley
Lueneburg (DE / NI)
9/14/19
185.09

35.95
Ben Fuglsang-Petersen
Aukrug (DE / SH)
9/14/19
128.90

32.42
Elke Fuglsang-Petersen smiley
Aukrug (DE / SH)
9/14/19
81.78

16.55
Urs Bendel smiley
Aukrug (DE / SH)
9/14/19
66.07

33.52
Andreas Gripp
Aukrug (DE / SH)
9/14/19
37.13

8.93
Frank Zimmermann
Aukrug (DE / SH)
9/14/19
34.72

16.79
Dag Pauschardt
Aukrug (DE / SH)
9/14/19
16.54

26.74
Jan Hoffmann
Aukrug (DE / SH)
9/8/19
42.61

21.70
Dag Pauschardt / Pamela Lohse
Aukrug (DE / SH)
9/7/19
16.44

31.45
Elke Fuglsang-Petersen smiley
Aukrug (DE / SH)
8/24/19
58.10

17.96
Karl-Heinz Boller-Rocholl smiley
Lueneburg (DE / NI)
8/12/19
50.37

19.75
Carsten Sónyi smiley / Rolf Gerbendorf
Pritzwalk Som... (DE / BB)
8/10/19
24.56

4.87
Melvin Sell
Melle Groeneg... (DE / NI)
8/3/19
130.48

43.76
Jochen Fuglsang-Petersen smiley
Aukrug (DE / SH)
8/3/19
118.74

30.06
Ben Fuglsang-Petersen
Aukrug (DE / SH)
8/3/19
40.81

23.21
Bernd Littmann smiley
Aukrug (DE / SH)
7/28/19
33.78

17.20
Bernd Littmann smiley
Aukrug (DE / SH)
7/28/19
10.23

19.76
Jan Hoffmann
Aukrug (DE / SH)
7/27/19
217.05

40.32
Karl-Heinz Boller-Rocholl smiley
Lueneburg (DE / NI)
7/27/19
34.50

16.02
Bernd Littmann
Aukrug (DE / SH)
7/24/19
114.38

60.06
Dyana Schildt
Klix (DE / SN)
7/24/19
18.55

31.13
Pamela Lohse
Klix (DE / SN)
7/23/19
52.01

48.84
Pamela Lohse
Klix (DE / SN)
7/23/19
43.49

24.87
Dyana Schildt
Klix (DE / SN)
7/22/19
40.41

16.22
Dyana Schildt
Klix (DE / SN)
7/20/19
126.77

44.50
Dyana Schildt
Klix (DE / SN)
7/20/19
106.48

39.07
Pamela Lohse
Klix (DE / SN)
7/19/19
39.08

11.11
Jannes Hess
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/19/19
27.47

15.78
Andreas Gripp
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/18/19
419.04

71.86
Elke Fuglsang-Petersen smiley
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/18/19
403.84

76.87
Ben Fuglsang-Petersen
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/18/19
336.38

65.55
Carsten Sónyi smiley
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/18/19
172.53

51.84
Andreas Gripp
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/18/19
104.63

72.03
Dyana Schildt
Klix (DE / SN)
7/18/19
84.45

27.07
Pamela Lohse
Klix (DE / SN)
7/17/19
144.21

59.18
Jochen Fuglsang-Petersen smiley
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/17/19
128.17

67.82
Pamela Lohse
Klix (DE / SN)
7/17/19
45.86

42.14
Carsten Sónyi smiley
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/17/19
37.02

35.95
Ben Fuglsang-Petersen
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/17/19
31.30

19.68
Dyana Schildt
Klix (DE / SN)
7/17/19
30.75

12.00
Andreas Gripp
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/16/19
26.20

39.06
Ben Fuglsang-Petersen
Kammermark (DE / BB)
7/16/19
6.72

70.62
Ben Fuglsang-Petersen
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/11/19
258.98

53.52
Elke Fuglsang-Petersen smiley
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/11/19
252.23

62.72
Ben Fuglsang-Petersen
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/11/19
20.02

8.58
Jannes Hess
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/10/19
240.21

67.18
Jochen Fuglsang-Petersen smiley
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/10/19
5.64

21.59
Ben Fuglsang-Petersen
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/7/19
71.24

31.02
Dag Pauschardt
Aukrug (DE / SH)
6/22/19
223.36

34.03
Karl-Heinz Boller-Rocholl smiley
Aukrug (DE / SH)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/14/19
73.48

72.38
Karl-Heinz Boller-Rocholl smiley
Lueneburg (DE / NI)
9/14/19
69.37

67.81
Ben Fuglsang-Petersen
Aukrug (DE / SH)
9/14/19
65.79

74.17
Elke Fuglsang-Petersen smiley
Aukrug (DE / SH)
9/14/19
65.65

71.56
Urs Bendel smiley
Aukrug (DE / SH)
9/14/19
36.94

36.38
Andreas Gripp
Aukrug (DE / SH)
9/14/19
35.61

33.48
Dag Pauschardt
Aukrug (DE / SH)
9/14/19
23.23

22.71
Frank Zimmermann
Aukrug (DE / SH)
9/14/19
12.11

9.93
Jan Hoffmann
Aukrug (DE / SH)
9/8/19
18.51

17.40
Dag Pauschardt / Pamela Lohse
Aukrug (DE / SH)
9/7/19
23.65

26.66
Elke Fuglsang-Petersen smiley
Aukrug (DE / SH)
8/12/19
45.83

38.61
Carsten Sónyi smiley / Rolf Gerbendorf
Pritzwalk Som... (DE / BB)
8/10/19
6.75

6.60
Melvin Sell
Melle Groeneg... (DE / NI)
8/3/19
61.30

69.12
Jochen Fuglsang-Petersen smiley
Aukrug (DE / SH)
8/3/19
59.20

57.87
Ben Fuglsang-Petersen
Aukrug (DE / SH)
8/3/19
19.38

18.21
Bernd Littmann smiley
Aukrug (DE / SH)
7/28/19
19.25

20.69
Bernd Littmann smiley
Aukrug (DE / SH)
7/28/19
5.54

4.67
Jan Hoffmann
Aukrug (DE / SH)
7/27/19
89.83

88.48
Karl-Heinz Boller-Rocholl smiley
Lueneburg (DE / NI)
7/27/19
18.09

19.45
Bernd Littmann
Aukrug (DE / SH)
7/24/19
59.93

63.52
Dyana Schildt
Klix (DE / SN)
7/24/19
46.84

49.65
Pamela Lohse
Klix (DE / SN)
7/23/19
58.96

62.50
Pamela Lohse
Klix (DE / SN)
7/23/19
37.70

39.97
Dyana Schildt
Klix (DE / SN)
7/22/19
50.15

53.16
Dyana Schildt
Klix (DE / SN)
7/20/19
58.79

62.32
Dyana Schildt
Klix (DE / SN)
7/20/19
55.60

58.94
Pamela Lohse
Klix (DE / SN)
7/19/19
30.66

30.20
Andreas Gripp
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/19/19
17.91

14.68
Jannes Hess
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/18/19
102.13

107.49
Carsten Sónyi smiley
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/18/19
88.73

100.04
Elke Fuglsang-Petersen smiley
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/18/19
88.60

86.61
Ben Fuglsang-Petersen
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/18/19
64.06

63.10
Andreas Gripp
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/18/19
55.69

59.03
Pamela Lohse
Klix (DE / SN)
7/18/19
52.09

55.22
Dyana Schildt
Klix (DE / SN)
7/17/19
65.38

73.71
Jochen Fuglsang-Petersen smiley
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/17/19
56.06

59.42
Pamela Lohse
Klix (DE / SN)
7/17/19
52.21

55.34
Dyana Schildt
Klix (DE / SN)
7/17/19
51.39

50.23
Ben Fuglsang-Petersen
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/17/19
33.20

34.95
Carsten Sónyi smiley
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/17/19
19.15

18.86
Andreas Gripp
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/16/19
10.83

8.88
Ben Fuglsang-Petersen
Kammermark (DE / BB)
7/16/19
0.22

0.18
Ben Fuglsang-Petersen
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/11/19
89.52

87.51
Ben Fuglsang-Petersen
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/11/19
75.76

85.42
Elke Fuglsang-Petersen smiley
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/11/19
10.86

8.91
Jannes Hess
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/10/19
91.16

89.11
Ben Fuglsang-Petersen
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/10/19
82.93

93.51
Jochen Fuglsang-Petersen smiley
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/7/19
50.95

54.01
Dag Pauschardt
Aukrug (DE / SH)
6/22/19
75.28

73.58
Ben Fuglsang-Petersen
Aukrug (DE / SH)
6/22/19
73.43

80.04
Urs Bendel smiley
Aukrug (DE / SH)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/14/19
459.34

54.19
Ben Fuglsang-Petersen
Aukrug (DE / SH)
9/14/19
317.72

73.06
Urs Bendel smiley
Aukrug (DE / SH)
9/14/19
313.98

66.72
Karl-Heinz Boller-Rocholl smiley
Lueneburg (DE / NI)
9/14/19
312.78

39.09
Jan Hoffmann
Aukrug (DE / SH)
9/14/19
228.72

60.78
Elke Fuglsang-Petersen smiley
Aukrug (DE / SH)
9/14/19
203.38

70.46
Andreas Gripp
Aukrug (DE / SH)
9/14/19
129.50

48.10
Dag Pauschardt
Aukrug (DE / SH)
9/14/19
115.69

21.78
Frank Zimmermann
Aukrug (DE / SH)
9/8/19
77.34

36.26
Dag Pauschardt / Pamela Lohse
Aukrug (DE / SH)
9/7/19
70.58

57.59
Elke Fuglsang-Petersen smiley
Aukrug (DE / SH)
8/24/19
160.21

53.16
Karl-Heinz Boller-Rocholl smiley
Lueneburg (DE / NI)
8/12/19
167.67

60.71
Carsten Sónyi smiley / Rolf Gerbendorf
Pritzwalk Som... (DE / BB)
8/10/19
562.92

69.17
Melvin Sell
Melle Groeneg... (DE / NI)
8/3/19
380.49

59.60
Ben Fuglsang-Petersen
Aukrug (DE / SH)
8/3/19
204.13

68.98
Jochen Fuglsang-Petersen smiley
Aukrug (DE / SH)
8/3/19
133.06

38.59
Bernd Littmann smiley
Aukrug (DE / SH)
7/28/19
108.63

41.68
Bernd Littmann smiley
Aukrug (DE / SH)
7/28/19
50.92

50.00
Jan Hoffmann
Aukrug (DE / SH)
7/27/19
400.74

79.26
Karl-Heinz Boller-Rocholl smiley
Lueneburg (DE / NI)
7/27/19
109.69

29.52
Bernd Littmann
Aukrug (DE / SH)
7/24/19
189.14

80.62
Dyana Schildt
Klix (DE / SN)
7/24/19
121.58

69.10
Pamela Lohse
Klix (DE / SN)
7/23/19
172.18

65.38
Pamela Lohse
Klix (DE / SN)
7/23/19
136.02

57.15
Dyana Schildt
Klix (DE / SN)
7/22/19
193.02

71.69
Dyana Schildt
Klix (DE / SN)
7/20/19
207.14

69.60
Dyana Schildt
Klix (DE / SN)
7/20/19
157.60

64.62
Pamela Lohse
Klix (DE / SN)
7/19/19
218.02

22.25
Jannes Hess
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/19/19
115.69

52.85
Andreas Gripp
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/18/19
562.88

81.88
Ben Fuglsang-Petersen
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/18/19
525.67

100.18
Carsten Sónyi smiley
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/18/19
409.29

88.44
Elke Fuglsang-Petersen smiley
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/18/19
258.31

61.07
Andreas Gripp
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/18/19
169.68

91.73
Dyana Schildt
Klix (DE / SN)
7/18/19
152.62

56.94
Pamela Lohse
Klix (DE / SN)
7/17/19
194.89

60.19
Ben Fuglsang-Petersen
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/17/19
174.04

91.03
Dyana Schildt
Klix (DE / SN)
7/17/19
152.90

77.64
Jochen Fuglsang-Petersen smiley
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/17/19
136.63

86.51
Pamela Lohse
Klix (DE / SN)
7/17/19
100.49

82.93
Carsten Sónyi smiley
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/17/19
88.56

43.53
Andreas Gripp
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/16/19
60.81

53.45
Ben Fuglsang-Petersen
Kammermark (DE / BB)
7/16/19
12.90

65.47
Ben Fuglsang-Petersen
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/11/19
425.49

82.15
Ben Fuglsang-Petersen
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/11/19
280.81

72.61
Elke Fuglsang-Petersen smiley
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/11/19
122.37

22.24
Jannes Hess
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/10/19
447.97

79.66
Ben Fuglsang-Petersen
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/10/19
246.60

87.65
Jochen Fuglsang-Petersen smiley
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/7/19
171.80

81.81
Dag Pauschardt
Aukrug (DE / SH)
6/22/19
616.18

62.56
Ben Fuglsang-Petersen
Aukrug (DE / SH)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
5/19/19
243.42

72.23
Philipp Kosmahl
Pritzwalk Som... (DE / BB)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/14/19
289.26

42.48
Karl-Heinz Boller-Rocholl smiley
Lueneburg (DE / NI)
9/14/19
259.12

35.95
Ben Fuglsang-Petersen
Aukrug (DE / SH)
9/14/19
185.52

53.33
Urs Bendel smiley
Aukrug (DE / SH)
9/14/19
180.46

32.42
Elke Fuglsang-Petersen smiley
Aukrug (DE / SH)
9/14/19
107.75

35.43
Jan Hoffmann
Aukrug (DE / SH)
9/14/19
91.74

50.91
Dag Pauschardt
Aukrug (DE / SH)
9/14/19
58.53

31.97
Frank Zimmermann
Aukrug (DE / SH)
9/8/19
59.65

21.70
Dag Pauschardt / Pamela Lohse
Aukrug (DE / SH)
9/7/19
61.14

58.01
Elke Fuglsang-Petersen smiley
Aukrug (DE / SH)
8/24/19
124.18

60.54
Karl-Heinz Boller-Rocholl smiley
Lueneburg (DE / NI)
8/12/19
125.36

68.61
Carsten Sónyi smiley / Rolf Gerbendorf
Pritzwalk Som... (DE / BB)
8/10/19
374.68

73.70
Melvin Sell
Melle Groeneg... (DE / NI)
8/3/19
219.56

58.33
Ben Fuglsang-Petersen
Aukrug (DE / SH)
8/3/19
188.80

65.45
Jochen Fuglsang-Petersen smiley
Aukrug (DE / SH)
7/28/19
14.78

36.72
Jan Hoffmann
Aukrug (DE / SH)
7/27/19
358.21

79.16
Karl-Heinz Boller-Rocholl smiley
Lueneburg (DE / NI)
7/24/19
160.14

60.06
Dyana Schildt
Klix (DE / SN)
7/24/19
126.41

63.86
Pamela Lohse
Klix (DE / SN)
7/23/19
169.57

59.42
Pamela Lohse
Klix (DE / SN)
7/23/19
92.51

55.92
Dyana Schildt
Klix (DE / SN)
7/22/19
134.00

72.48
Dyana Schildt
Klix (DE / SN)
7/20/19
177.48

44.50
Dyana Schildt
Klix (DE / SN)
7/20/19
149.08

39.07
Pamela Lohse
Klix (DE / SN)
7/19/19
54.72

11.11
Jannes Hess
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/18/19
586.66

71.86
Elke Fuglsang-Petersen smiley
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/18/19
565.37

76.87
Ben Fuglsang-Petersen
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/18/19
470.94

65.55
Carsten Sónyi smiley
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/18/19
146.48

72.03
Dyana Schildt
Klix (DE / SN)
7/18/19
142.51

61.29
Pamela Lohse
Klix (DE / SN)
7/17/19
201.89

59.18
Jochen Fuglsang-Petersen smiley
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/17/19
179.44

67.82
Pamela Lohse
Klix (DE / SN)
7/17/19
129.48

52.77
Ben Fuglsang-Petersen
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/17/19
128.11

90.69
Dyana Schildt
Klix (DE / SN)
7/17/19
91.87

86.98
Carsten Sónyi smiley
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/16/19
36.69

39.06
Ben Fuglsang-Petersen
Kammermark (DE / BB)
7/16/19
9.40

70.62
Ben Fuglsang-Petersen
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/11/19
362.57

53.52
Elke Fuglsang-Petersen smiley
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/11/19
353.13

62.72
Ben Fuglsang-Petersen
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/11/19
29.83

14.48
Jannes Hess
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/10/19
336.30

67.18
Jochen Fuglsang-Petersen smiley
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/10/19
326.21

76.54
Ben Fuglsang-Petersen
Pritzwalk Som... (DE / BB)
7/7/19
125.02

75.85
Dag Pauschardt
Aukrug (DE / SH)
6/22/19
372.97

62.56
Karl-Heinz Boller-Rocholl smiley
Aukrug (DE / SH)
6/22/19
357.53

59.87
Ben Fuglsang-Petersen
Aukrug (DE / SH)
6/22/19
352.41

63.37
Urs Bendel smiley
Aukrug (DE / SH)
6/22/19
114.91

24.78
Mehdi Doosttalab
Aukrug (DE / SH)
6/22/19
98.76

21.14
Thorsten Kluge
Aukrug (DE / SH)
6/22/19
94.82

34.33
Johannes Kruse
Aukrug (DE / SH)
6/22/19
89.10

50.16
Mehdi Doosttalab
Aukrug (DE / SH)
6/22/19
84.01

15.42
Frank Zimmermann
Aukrug (DE / SH)
LXNAV
DG Flugzeugbau
HPH
Bitterwasser
LANGE Aviation GmbH
Jonker Sailplanes
Bürklin
FLIGHT TEAM
Peter H. Braasch
M+D Flugzeugbau
Siebert
Air Avionics
Segelflugschule Wasserkuppe
TopMeteo
ILEC
Clouddancers
Cobra Trailer
Deutscher Wetterdienst
SCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbH
WINTER Instruments
binder
Rent a Glider
Alexander Schleicher
IMI Gliding
Tost
navITer
FLARM