Club Performance

name U25 Overall Points OLC-Plus
Martin Sebald smiley
5,315.90
Christian Harder
968.89
Jochen Kreidenweiss smiley
838.18
Bernd Sebald smiley
591.24
Johannes Scheifele
553.46
Andreas Nagel
537.09
Michael Siegel
511.39

All claimed Flights

datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
8/24/14
293.04

94.23
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
8/22/14
135.05

84.42
Christian Harder
Leibertingen (DE / BW)
8/21/14
372.49

66.47
Christian Harder
Leibertingen (DE / BW)
8/20/14
158.92

37.59
Johannes Scheifele
Leibertingen (DE / BW)
8/20/14
30.34

39.56
Christian Harder
Leibertingen (DE / BW)
8/19/14
23.43

56.45
Christian Harder
Leibertingen (DE / BW)
8/17/14
37.45

24.69
Christian Harder
Leibertingen (DE / BW)
8/6/14
308.04

78.95
Martin Sebald
Grabenstetten (DE / BW)
8/4/14
245.88

82.71
Martin Sebald
Grabenstetten (DE / BW)
7/31/14
96.38

62.76
Martin Sebald
Grabenstetten (DE / BW)
6/21/14
350.56

73.81
Martin Sebald
Winzeln Schra... (DE / BW)
6/19/14
277.92

71.43
Martin Sebald
Winzeln Schra... (DE / BW)
6/18/14
372.37

80.32
Martin Sebald
Winzeln Schra... (DE / BW)
6/16/14
591.54

76.46
Martin Sebald
Winzeln Schra... (DE / BW)
6/15/14
363.15

60.50
Martin Sebald
Winzeln Schra... (DE / BW)
6/14/14
162.31

48.49
Martin Sebald
Winzeln Schra... (DE / BW)
6/5/14
537.09

98.51
Andreas Nagel
Oppingen Au (DE / BW)
6/5/14
511.39

98.18
Michael Siegel
Oppingen Au (DE / BW)
6/5/14
105.78

86.49
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
5/31/14
838.18

97.64
Jochen Kreidenweiss smiley
Oppingen Au (DE / BW)
5/31/14
766.01

70.44
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
5/25/14
357.88

70.41
Bernd Sebald smiley
Hahnweide Kir... (DE / BW)
5/25/14
80.18

45.23
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
5/11/14
0.00

65.87
Christian Harder
Oppingen Au (DE / BW)
5/4/14
394.54

42.08
Johannes Scheifele
Oppingen Au (DE / BW)
5/4/14
375.94

84.39
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
5/4/14
229.41

74.00
Christian Harder
Oppingen Au (DE / BW)
4/20/14
233.36

82.26
Bernd Sebald smiley
Oppingen Au (DE / BW)
4/13/14
318.17

67.08
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
4/13/14
140.72

46.21
Christian Harder
Oppingen Au (DE / BW)
4/9/14
608.63

68.15
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
8/24/14
48.22

16.79
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
8/22/14
15.80

10.04
Christian Harder
Leibertingen (DE / BW)
8/21/14
244.05

54.01
Christian Harder
Leibertingen (DE / BW)
8/20/14
90.88

28.71
Johannes Scheifele
Leibertingen (DE / BW)
8/20/14
4.85

18.65
Christian Harder
Leibertingen (DE / BW)
8/19/14
3.47

34.70
Christian Harder
Leibertingen (DE / BW)
8/17/14
12.90

12.85
Christian Harder
Leibertingen (DE / BW)
8/6/14
26.43

13.21
Martin Sebald
Grabenstetten (DE / BW)
8/4/14
22.49

16.01
Martin Sebald
Grabenstetten (DE / BW)
7/31/14
5.24

27.92
Martin Sebald
Grabenstetten (DE / BW)
6/21/14
44.36

26.56
Martin Sebald
Winzeln Schra... (DE / BW)
6/19/14
56.85

41.21
Martin Sebald
Winzeln Schra... (DE / BW)
6/18/14
132.37

32.15
Martin Sebald
Winzeln Schra... (DE / BW)
6/16/14
395.52

78.30
Martin Sebald
Winzeln Schra... (DE / BW)
6/15/14
139.46

25.66
Martin Sebald
Winzeln Schra... (DE / BW)
6/14/14
49.47

41.07
Martin Sebald
Winzeln Schra... (DE / BW)
6/5/14
166.55

34.02
Andreas Nagel
Oppingen Au (DE / BW)
6/5/14
121.41

45.58
Michael Siegel
Oppingen Au (DE / BW)
6/5/14
8.65

39.92
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
5/31/14
631.90

94.79
Jochen Kreidenweiss smiley
Oppingen Au (DE / BW)
5/31/14
517.86

59.75
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
5/25/14
34.65

22.70
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
5/25/14
9.59

5.99
Bernd Sebald smiley
Hahnweide Kir... (DE / BW)
5/4/14
222.86

26.47
Johannes Scheifele
Oppingen Au (DE / BW)
5/4/14
65.69

22.69
Christian Harder
Oppingen Au (DE / BW)
5/4/14
2.92

31.34
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
4/20/14
65.34

25.56
Bernd Sebald smiley
Oppingen Au (DE / BW)
4/13/14
64.27

14.36
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
4/13/14
62.95

19.02
Christian Harder
Oppingen Au (DE / BW)
4/9/14
460.93

66.46
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
8/24/14
93.82

98.75
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
8/22/14
47.40

47.40
Christian Harder
Leibertingen (DE / BW)
8/21/14
73.07

73.07
Christian Harder
Leibertingen (DE / BW)
8/20/14
39.07

41.12
Johannes Scheifele
Leibertingen (DE / BW)
8/20/14
10.08

10.08
Christian Harder
Leibertingen (DE / BW)
8/19/14
4.26

4.26
Christian Harder
Leibertingen (DE / BW)
8/17/14
10.44

10.44
Christian Harder
Leibertingen (DE / BW)
8/6/14
84.91

84.27
Martin Sebald
Grabenstetten (DE / BW)
8/4/14
84.43

83.79
Martin Sebald
Grabenstetten (DE / BW)
7/31/14
30.45

30.22
Martin Sebald
Grabenstetten (DE / BW)
6/21/14
84.05

83.42
Martin Sebald
Winzeln Schra... (DE / BW)
6/19/14
77.64

77.06
Martin Sebald
Winzeln Schra... (DE / BW)
6/18/14
91.47

90.79
Martin Sebald
Winzeln Schra... (DE / BW)
6/16/14
95.88

95.16
Martin Sebald
Winzeln Schra... (DE / BW)
6/15/14
80.23

79.63
Martin Sebald
Winzeln Schra... (DE / BW)
6/14/14
50.27

49.89
Martin Sebald
Winzeln Schra... (DE / BW)
6/5/14
103.84

115.53
Michael Siegel
Oppingen Au (DE / BW)
6/5/14
103.39

114.24
Andreas Nagel
Oppingen Au (DE / BW)
6/5/14
32.90

32.65
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
5/31/14
96.51

107.37
Jochen Kreidenweiss smiley
Oppingen Au (DE / BW)
5/31/14
85.18

84.54
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
5/25/14
66.57

75.55
Bernd Sebald smiley
Hahnweide Kir... (DE / BW)
5/25/14
21.81

21.65
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
5/4/14
84.82

84.18
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
5/4/14
75.99

75.99
Christian Harder
Oppingen Au (DE / BW)
5/4/14
68.21

71.79
Johannes Scheifele
Oppingen Au (DE / BW)
4/20/14
75.03

85.16
Bernd Sebald smiley
Oppingen Au (DE / BW)
4/13/14
75.79

75.22
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
4/13/14
40.93

40.93
Christian Harder
Oppingen Au (DE / BW)
4/9/14
74.33

73.78
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
8/24/14
312.42

94.23
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
8/22/14
125.10

84.42
Christian Harder
Leibertingen (DE / BW)
8/21/14
287.30

66.47
Christian Harder
Leibertingen (DE / BW)
8/20/14
157.50

37.59
Johannes Scheifele
Leibertingen (DE / BW)
8/20/14
27.73

39.56
Christian Harder
Leibertingen (DE / BW)
8/19/14
21.49

56.45
Christian Harder
Leibertingen (DE / BW)
8/17/14
32.24

24.69
Christian Harder
Leibertingen (DE / BW)
8/6/14
291.01

78.95
Martin Sebald
Grabenstetten (DE / BW)
8/4/14
231.88

82.71
Martin Sebald
Grabenstetten (DE / BW)
7/31/14
91.94

62.76
Martin Sebald
Grabenstetten (DE / BW)
6/21/14
327.03

73.81
Martin Sebald
Winzeln Schra... (DE / BW)
6/19/14
252.95

71.43
Martin Sebald
Winzeln Schra... (DE / BW)
6/18/14
322.57

80.32
Martin Sebald
Winzeln Schra... (DE / BW)
6/16/14
458.54

76.46
Martin Sebald
Winzeln Schra... (DE / BW)
6/15/14
311.57

60.50
Martin Sebald
Winzeln Schra... (DE / BW)
6/14/14
143.01

48.49
Martin Sebald
Winzeln Schra... (DE / BW)
6/5/14
1,709.14

98.51
Andreas Nagel
Oppingen Au (DE / BW)
6/5/14
1,652.08

98.18
Michael Siegel
Oppingen Au (DE / BW)
6/5/14
125.08

86.49
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
5/31/14
740.19

70.44
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
5/31/14
676.82

97.64
Jochen Kreidenweiss smiley
Oppingen Au (DE / BW)
5/25/14
385.08

70.41
Bernd Sebald smiley
Hahnweide Kir... (DE / BW)
5/25/14
84.57

45.23
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
5/4/14
612.49

42.08
Johannes Scheifele
Oppingen Au (DE / BW)
5/4/14
454.64

84.39
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
5/4/14
251.64

74.00
Christian Harder
Oppingen Au (DE / BW)
4/20/14
289.84

82.26
Bernd Sebald smiley
Oppingen Au (DE / BW)
4/13/14
362.28

67.08
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
4/13/14
146.20

46.21
Christian Harder
Oppingen Au (DE / BW)
4/9/14
570.11

68.15
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
5/31/14
629.59

94.70
Jochen Kreidenweiss smiley
Oppingen Au (DE / BW)
4/9/14
586.33

65.56
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
8/24/14
270.42

91.95
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
8/22/14
125.05

86.62
Christian Harder
Leibertingen (DE / BW)
8/21/14
341.67

54.01
Christian Harder
Leibertingen (DE / BW)
8/20/14
144.29

35.28
Johannes Scheifele
Leibertingen (DE / BW)
8/20/14
26.84

37.44
Christian Harder
Leibertingen (DE / BW)
8/19/14
20.39

50.98
Christian Harder
Leibertingen (DE / BW)
8/17/14
28.27

20.78
Christian Harder
Leibertingen (DE / BW)
8/6/14
284.63

80.28
Martin Sebald
Grabenstetten (DE / BW)
8/4/14
222.85

85.11
Martin Sebald
Grabenstetten (DE / BW)
7/31/14
92.71

61.37
Martin Sebald
Grabenstetten (DE / BW)
6/21/14
306.57

64.12
Martin Sebald
Winzeln Schra... (DE / BW)
6/19/14
246.93

70.61
Martin Sebald
Winzeln Schra... (DE / BW)
6/18/14
318.60

87.61
Martin Sebald
Winzeln Schra... (DE / BW)
6/16/14
553.73

78.30
Martin Sebald
Winzeln Schra... (DE / BW)
6/15/14
297.46

59.72
Martin Sebald
Winzeln Schra... (DE / BW)
6/14/14
131.99

56.62
Martin Sebald
Winzeln Schra... (DE / BW)
6/5/14
470.99

95.25
Andreas Nagel
Oppingen Au (DE / BW)
6/5/14
459.93

95.07
Michael Siegel
Oppingen Au (DE / BW)
6/5/14
100.49

86.17
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
5/31/14
1,070.30

94.82
Jochen Kreidenweiss smiley
Oppingen Au (DE / BW)
5/31/14
725.00

59.75
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
5/25/14
348.44

69.12
Bernd Sebald smiley
Hahnweide Kir... (DE / BW)
5/25/14
60.84

39.44
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
5/4/14
371.32

83.57
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
5/4/14
312.00

26.47
Johannes Scheifele
Oppingen Au (DE / BW)
5/4/14
197.14

69.57
Christian Harder
Oppingen Au (DE / BW)
4/20/14
208.24

80.14
Bernd Sebald smiley
Oppingen Au (DE / BW)
4/13/14
290.22

66.41
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
4/13/14
103.17

38.69
Christian Harder
Oppingen Au (DE / BW)
4/9/14
766.74

65.37
Martin Sebald
Oppingen Au (DE / BW)
Bürklin
Clouddancers
FLARM
aerokurier
M+D Flugzeugbau
LXNAV
Bitterwasser
Peter H. Braasch
navITer
HPH
Tost
Air Avionics
binder
Alexander Schleicher
DG Flugzeugbau
Segelflugschule Wasserkuppe
Fliegerstrom
Siebert
WINTER Instruments
TQ Avionics
Deutscher Wetterdienst
SCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbH
LANGE Aviation GmbH
FLIGHT TEAM
Cobra Trailer
ILEC
Jonker Sailplanes
TopMeteo
Rent a Glider
IMI Gliding