Club Performance

name U25 Overall Points OLC-Plus
Masa Watanabe smiley
6,774.28
Masafumi Inagaki smiley
5,335.66
hiroshi yamaki
3,948.45
masahiro oodaira
3,750.46
Kenshi Tagami
3,091.21
Hitoshi Hatamoto smiley
2,439.13
Kiyoshi Ninomiya smiley
2,353.77
Reiko Sakurai
2,085.87
Haruhiko Okamura
1,981.18
hiroshi ugajin smiley
1,562.57
Shogo Takada
1,231.47
Masahisa Takahashi
787.80
hirokaz ichikawa
769.19
naoki hatsuno smiley
738.21
Kazuhito Shimada
737.34
hideo nonomura
593.89
Masaki Hotchi
567.68
Takao Nakanishi smiley
566.71
JUNICHI INAZUMI
477.76
Keiji Saotome
452.84
Kunitomo Miyahara
433.70
toshio hasegawa
391.82
toyama kosuke
376.26
masaya watanabe
331.36
Toshinori Yoshioka smiley
280.63
MINORU KOBAYASHI
272.02
Takeshi Maruyama smiley
214.98
motoaki shikano
214.27
takeo shinozaki
146.95
Shinichi Yano smiley
133.63
KENDA MASATAKA
87.35
Toshio Miwa
78.65
Hiroshi Fukasawa
69.17
SHIGETERU SUZUKI smiley
66.21
SHINJIRO MITSUME
49.48
Takahito Suzuki
0.00
takahiko okazaki smiley
0.00

All claimed Flights

datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/17/19
0.00

0.00
takahiko okazaki smiley
Takikawa Gld (JP)
9/15/19
127.54

34.98
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
9/15/19
119.25

22.24
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/15/19
50.50

18.57
naoki hatsuno smiley
Itakura GP (JP)
9/15/19
0.00

15.96
Takahito Suzuki
Tsukb GP (JP)
9/14/19
28.07

84.31
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/14/19
13.08

49.36
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/7/19
79.12

45.22
Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
9/7/19
60.96

25.07
naoki hatsuno smiley
Itakura GP (JP)
8/25/19
49.48

21.96
SHINJIRO MITSUME
Itakura GP (JP)
8/17/19
100.51

42.37
Masaki Hotchi
Takikawa Gld (JP)
8/16/19
336.13

65.58
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/16/19
70.70

28.80
toshio hasegawa / Takeshi Maruyama smiley
Takikawa Gld (JP)
8/15/19
323.25

66.32
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/14/19
267.21

47.32
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/14/19
63.08

25.61
Masaki Hotchi / Toshinori Yoshioka
Takikawa Gld (JP)
8/14/19
41.66

32.55
toshio hasegawa / Takeshi Maruyama smiley
Takikawa Gld (JP)
8/14/19
18.00

68.55
Masaki Hotchi / Toshinori Yoshioka
Takikawa Gld (JP)
8/13/19
85.97

21.21
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/13/19
51.11

31.89
Masaki Hotchi / Toshinori Yoshioka
Takikawa Gld (JP)
8/13/19
31.04

31.51
Masaki Hotchi
Takikawa Gld (JP)
8/13/19
28.11

34.61
toshio hasegawa
Takikawa Gld (JP)
8/11/19
122.59

37.60
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/11/19
57.43

21.25
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/10/19
0.00

54.15
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/8/19
423.77

61.16
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/6/19
196.61

51.73
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/6/19
54.63

71.66
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/5/19
275.71

62.34
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/4/19
104.77

29.80
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
7/19/19
0.00

97.09
Takeshi Maruyama smiley
Stendal Borst... (DE / ST)
7/18/19
0.00

86.46
Takeshi Maruyama smiley
Stendal Borst... (DE / ST)
7/17/19
0.00

94.11
Takeshi Maruyama smiley
Stendal Borst... (DE / ST)
7/13/19
0.00

86.04
Takeshi Maruyama smiley
Stendal Borst... (DE / ST)
7/10/19
0.00

91.25
Takeshi Maruyama smiley
Stendal Borst... (DE / ST)
7/8/19
0.00

85.60
Takeshi Maruyama smiley
Stendal Borst... (DE / ST)
7/7/19
0.00

75.56
Takeshi Maruyama smiley
Stendal Borst... (DE / ST)
6/16/19
86.52

42.30
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
6/1/19
204.67

45.66
Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
6/1/19
180.17

45.49
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
6/1/19
150.48

28.81
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
6/1/19
92.14

61.38
motoaki shikano smiley / takashi mogi
Itakura GP (JP)
5/25/19
44.26

39.13
hiroshi ugajin smiley
Itakura GP (JP)
5/25/19
35.71

39.28
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
5/25/19
24.18

23.53
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/19/19
126.97

38.27
naoki hatsuno smiley
Itakura GP (JP)
5/19/19
122.66

33.08
Shogo Takada smiley
Itakura GP (JP)
5/19/19
94.19

27.37
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
5/18/19
156.16

30.52
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/18/19
130.19

31.01
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/15/19
62.74

21.71
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
9/15/19
53.51

16.61
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/15/19
26.72

11.74
naoki hatsuno smiley
Itakura GP (JP)
9/14/19
11.02

78.75
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/14/19
3.76

34.21
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/7/19
30.29

16.45
naoki hatsuno smiley
Itakura GP (JP)
9/7/19
21.14

35.30
Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
8/25/19
19.60

15.30
SHINJIRO MITSUME
Itakura GP (JP)
8/17/19
42.05

25.42
Masaki Hotchi
Takikawa Gld (JP)
8/16/19
38.52

19.92
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/16/19
21.88

11.51
toshio hasegawa / Takeshi Maruyama smiley
Takikawa Gld (JP)
8/15/19
84.85

28.48
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/14/19
180.87

37.89
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/14/19
16.36

7.49
Masaki Hotchi / Toshinori Yoshioka
Takikawa Gld (JP)
8/14/19
11.56

12.02
toshio hasegawa / Takeshi Maruyama smiley
Takikawa Gld (JP)
8/14/19
3.95

42.29
Masaki Hotchi / Toshinori Yoshioka
Takikawa Gld (JP)
8/13/19
36.71

6.54
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/13/19
24.66

18.14
Masaki Hotchi / Toshinori Yoshioka
Takikawa Gld (JP)
8/13/19
12.38

17.75
Masaki Hotchi
Takikawa Gld (JP)
8/13/19
10.17

14.68
toshio hasegawa
Takikawa Gld (JP)
8/11/19
58.87

22.49
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/11/19
30.40

12.82
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/10/19
0.00

32.52
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/8/19
80.34

49.79
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/6/19
102.11

31.69
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/6/19
3.76

41.00
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/5/19
143.12

39.49
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/4/19
46.22

12.60
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
6/16/19
36.29

19.73
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
6/1/19
110.99

28.62
Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
6/1/19
106.06

40.66
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
6/1/19
91.53

21.08
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
6/1/19
52.18

41.64
motoaki shikano smiley / takashi mogi
Itakura GP (JP)
5/25/19
19.05

22.46
hiroshi ugajin smiley
Itakura GP (JP)
5/25/19
12.81

14.43
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/25/19
12.44

17.40
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
5/19/19
52.61

21.57
naoki hatsuno smiley
Itakura GP (JP)
5/19/19
52.50

21.46
Shogo Takada smiley
Itakura GP (JP)
5/19/19
45.78

15.95
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
5/18/19
100.46

25.31
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/18/19
74.40

21.74
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
5/18/19
41.07

16.66
toshio hasegawa
Itakura GP (JP)
5/12/19
47.22

20.26
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
5/12/19
25.96

67.96
hiroshi ugajin smiley / Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
5/12/19
13.92

19.77
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
5/12/19
9.06

19.97
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
5/11/19
34.52

11.06
Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
5/11/19
31.53

8.58
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
5/11/19
16.21

30.54
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
5/6/19
36.62

21.12
Toshio Miwa / Haruhiko Okamura
Itakura GP (JP)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/15/19
27.99

29.88
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
9/15/19
23.78

25.03
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/15/19
13.58

14.29
naoki hatsuno smiley
Itakura GP (JP)
9/14/19
0.51

0.54
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/14/19
0.43

0.45
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/7/19
24.80

26.29
Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
9/7/19
16.74

16.24
naoki hatsuno smiley
Itakura GP (JP)
8/25/19
13.50

13.91
SHINJIRO MITSUME
Itakura GP (JP)
8/17/19
28.35

26.65
Masaki Hotchi
Takikawa Gld (JP)
8/16/19
73.38

78.34
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/16/19
16.26

15.29
toshio hasegawa / Takeshi Maruyama smiley
Takikawa Gld (JP)
8/15/19
60.78

64.88
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/14/19
53.01

56.59
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/14/19
19.02

17.88
Masaki Hotchi / Toshinori Yoshioka
Takikawa Gld (JP)
8/14/19
4.69

4.40
toshio hasegawa / Takeshi Maruyama smiley
Takikawa Gld (JP)
8/14/19
3.45

3.24
Masaki Hotchi / Toshinori Yoshioka
Takikawa Gld (JP)
8/13/19
21.05

22.47
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/13/19
11.70

11.00
Masaki Hotchi / Toshinori Yoshioka
Takikawa Gld (JP)
8/13/19
6.80

7.16
Masaki Hotchi
Takikawa Gld (JP)
8/13/19
5.75

5.75
toshio hasegawa
Takikawa Gld (JP)
8/11/19
30.25

32.29
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/11/19
13.95

14.68
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/10/19
0.00

72.90
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/8/19
62.38

66.59
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/6/19
48.21

51.46
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/6/19
15.63

16.68
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/5/19
64.89

69.27
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/4/19
26.02

27.39
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
6/16/19
25.62

27.16
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
6/1/19
47.01

49.83
Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
6/1/19
46.79

51.70
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
6/1/19
29.13

30.66
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
6/1/19
26.64

28.64
motoaki shikano smiley / takashi mogi
Itakura GP (JP)
5/25/19
10.53

12.03
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
5/25/19
9.04

9.58
hiroshi ugajin smiley
Itakura GP (JP)
5/25/19
5.40

5.68
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/19/19
31.94

33.62
naoki hatsuno smiley
Itakura GP (JP)
5/19/19
31.27

33.14
Shogo Takada smiley
Itakura GP (JP)
5/19/19
24.71

26.00
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
5/18/19
33.44

35.44
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
5/18/19
28.06

29.53
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/18/19
21.15

20.36
toshio hasegawa
Itakura GP (JP)
5/12/19
18.89

20.02
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
5/12/19
8.57

9.02
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
5/12/19
0.45

0.50
hiroshi ugajin smiley / Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
5/12/19
0.00

0.00
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
5/11/19
23.56

24.79
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
5/11/19
14.83

15.28
Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
5/11/19
7.06

7.49
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
5/6/19
20.79

22.35
Toshio Miwa / Haruhiko Okamura
Itakura GP (JP)
Clouddancers
Bürklin
HPH
Peter H. Braasch
Siebert
SCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbH
Rent a Glider
Deutscher Wetterdienst
WINTER Instruments
LXNAV
LANGE Aviation GmbH
ILEC
Tost
IMI Gliding
M+D Flugzeugbau
Air Avionics
TQ Avionics
Fliegerstrom
Jonker Sailplanes
DG Flugzeugbau
FLIGHT TEAM
Alexander Schleicher
Bitterwasser
TopMeteo
Segelflugschule Wasserkuppe
Cobra Trailer
binder