Club Performance

name U25 Overall Points OLC-Plus
Hiroyuki Funakoshi
1,900.67
Kerrie Claffey
1,840.38
Shinzo Takizawa
1,413.61
YUTA KIKUZAWA
1,369.41
shingo kawano
538.57
Tom Claffey
499.80
Yoko Sasaki
450.46
seitaro abe
348.80
Ryo Ojiro
298.05
Naoki Iwadate
198.90
Taichi Asakura
60.07
Shunta Katayama
55.96
Hiroshi Ichikawa
46.96
Soki Maeda
43.19

All claimed Flights

datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/12/17
63.14

26.46
Hiroyuki Funakoshi / Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
9/9/17
35.58

16.27
YUTA KIKUZAWA
Narromine Gld (AU / NSW)
9/9/17
14.08

27.34
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
9/8/17
219.08

45.05
YUTA KIKUZAWA
Narromine Gld (AU / NSW)
9/8/17
95.69

43.86
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
9/7/17
173.78

43.12
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
9/7/17
18.41

47.21
YUTA KIKUZAWA
Narromine Gld (AU / NSW)
9/6/17
186.43

42.93
YUTA KIKUZAWA
Narromine Gld (AU / NSW)
9/6/17
157.63

34.87
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
9/5/17
122.00

37.66
YUTA KIKUZAWA
Narromine Gld (AU / NSW)
9/5/17
58.93

28.11
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
9/4/17
112.42

51.29
YUTA KIKUZAWA
Narromine Gld (AU / NSW)
9/4/17
104.28

38.34
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
9/1/17
48.92

13.41
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
9/1/17
21.86

33.66
YUTA KIKUZAWA
Narromine Gld (AU / NSW)
9/1/17
9.79

73.84
YUTA KIKUZAWA
Narromine Gld (AU / NSW)
8/31/17
85.84

30.01
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
8/31/17
78.88

48.11
YUTA KIKUZAWA
Narromine Gld (AU / NSW)
8/30/17
38.26

31.08
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
8/29/17
155.35

29.74
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
8/28/17
39.51

28.90
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
8/27/17
68.70

22.74
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
8/26/17
54.46

46.43
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
8/24/17
88.45

40.98
Hiroyuki Funakoshi / Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
8/23/17
163.35

62.01
YUTA KIKUZAWA / Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
8/17/17
181.12

54.47
Hiroyuki Funakoshi / Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
7/18/17
267.31

81.66
Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
5/21/17
55.36

20.41
YUTA KIKUZAWA
Sekiyado (JP)
5/21/17
31.67

20.89
Shunta Katayama
Sekiyado (JP)
5/21/17
24.29

74.64
Shunta Katayama
Sekiyado (JP)
5/21/17
17.86

56.23
Hiroyuki Funakoshi
Sekiyado (JP)
5/21/17
11.21

53.12
Hiroyuki Funakoshi
Sekiyado (JP)
5/20/17
13.62

19.50
YUTA KIKUZAWA
Sekiyado (JP)
5/5/17
60.07

25.18
Taichi Asakura
Sekiyado (JP)
5/4/17
46.96

22.34
Hiroshi Ichikawa
Sekiyado (JP)
4/16/17
266.93

83.78
Kerrie Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
4/15/17
287.23

88.02
Kerrie Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
4/14/17
214.57

88.71
Kerrie Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
4/13/17
269.27

78.36
Kerrie Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
4/12/17
368.14

91.98
Kerrie Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
4/9/17
289.69

95.74
Tom Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
4/9/17
231.05

75.68
Kerrie Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
4/8/17
210.11

117.00
Tom Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
4/8/17
203.19

74.20
Kerrie Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
3/23/17
165.84

96.37
Naoki Iwadate
Narromine Gld (AU / NSW)
3/23/17
22.65

27.14
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
3/23/17
18.69

48.27
Soki Maeda
Narromine Gld (AU / NSW)
3/22/17
33.06

46.93
Naoki Iwadate
Narromine Gld (AU / NSW)
3/22/17
24.50

19.02
Soki Maeda
Narromine Gld (AU / NSW)
3/22/17
21.17

67.39
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/12/17
30.45

14.02
Hiroyuki Funakoshi / Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
9/9/17
13.03

6.89
YUTA KIKUZAWA
Narromine Gld (AU / NSW)
9/9/17
5.42

41.10
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
9/8/17
99.84

21.78
YUTA KIKUZAWA
Narromine Gld (AU / NSW)
9/8/17
44.69

20.68
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
9/7/17
83.76

17.67
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
9/7/17
10.97

39.10
YUTA KIKUZAWA
Narromine Gld (AU / NSW)
9/6/17
96.62

24.94
YUTA KIKUZAWA
Narromine Gld (AU / NSW)
9/6/17
75.93

17.28
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
9/5/17
66.02

25.00
YUTA KIKUZAWA
Narromine Gld (AU / NSW)
9/5/17
32.73

20.10
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
9/4/17
67.52

34.99
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
9/4/17
55.93

32.75
YUTA KIKUZAWA
Narromine Gld (AU / NSW)
9/1/17
21.27

6.65
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
9/1/17
12.11

24.65
YUTA KIKUZAWA
Narromine Gld (AU / NSW)
9/1/17
2.94

60.06
YUTA KIKUZAWA
Narromine Gld (AU / NSW)
8/31/17
39.54

27.82
YUTA KIKUZAWA
Narromine Gld (AU / NSW)
8/31/17
34.50

12.77
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
8/30/17
17.83

16.45
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
8/29/17
83.77

17.16
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
8/28/17
20.44

20.02
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
8/27/17
31.71

10.80
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
8/26/17
32.72

38.01
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
8/24/17
48.60

24.86
Hiroyuki Funakoshi / Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
8/23/17
113.16

49.90
YUTA KIKUZAWA / Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
8/17/17
86.37

28.42
Hiroyuki Funakoshi / Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
7/18/17
180.96

71.35
Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
5/21/17
25.90

11.44
YUTA KIKUZAWA
Sekiyado (JP)
5/21/17
16.08

12.61
Shunta Katayama
Sekiyado (JP)
5/21/17
14.41

68.19
Shunta Katayama
Sekiyado (JP)
5/21/17
11.30

40.80
Hiroyuki Funakoshi
Sekiyado (JP)
5/21/17
5.64

42.21
Hiroyuki Funakoshi
Sekiyado (JP)
5/20/17
5.86

15.13
YUTA KIKUZAWA
Sekiyado (JP)
5/5/17
27.56

13.51
Taichi Asakura
Sekiyado (JP)
5/4/17
24.02

12.10
Hiroshi Ichikawa
Sekiyado (JP)
4/16/17
169.42

69.47
Kerrie Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
4/15/17
172.39

96.27
Kerrie Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
4/14/17
5.17

15.34
Kerrie Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
4/13/17
78.92

45.23
Kerrie Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
4/12/17
254.65

84.41
Kerrie Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
4/9/17
18.23

69.40
Tom Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
4/9/17
2.40

15.34
Kerrie Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
4/8/17
127.20

87.25
Tom Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
4/8/17
39.85

24.51
Kerrie Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
3/23/17
36.94

30.75
Naoki Iwadate
Narromine Gld (AU / NSW)
3/23/17
9.13

27.10
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
3/23/17
6.67

34.55
Soki Maeda
Narromine Gld (AU / NSW)
3/22/17
15.32

34.44
Naoki Iwadate
Narromine Gld (AU / NSW)
3/22/17
11.86

45.37
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
3/22/17
8.92

8.99
Soki Maeda
Narromine Gld (AU / NSW)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/12/17
15.85

18.58
Hiroyuki Funakoshi / Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
9/9/17
10.48

11.11
YUTA KIKUZAWA
Narromine Gld (AU / NSW)
9/9/17
2.77

2.91
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
9/8/17
44.14

46.79
YUTA KIKUZAWA
Narromine Gld (AU / NSW)
9/8/17
24.04

25.30
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
9/7/17
44.75

47.10
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
9/7/17
3.69

3.91
YUTA KIKUZAWA
Narromine Gld (AU / NSW)
9/6/17
46.01

48.77
YUTA KIKUZAWA
Narromine Gld (AU / NSW)
9/6/17
38.96

41.01
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
9/5/17
32.89

34.86
YUTA KIKUZAWA
Narromine Gld (AU / NSW)
9/5/17
16.20

17.05
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
9/4/17
31.57

33.46
YUTA KIKUZAWA
Narromine Gld (AU / NSW)
9/4/17
31.23

32.86
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
9/1/17
12.31

12.96
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
9/1/17
4.83

5.12
YUTA KIKUZAWA
Narromine Gld (AU / NSW)
9/1/17
0.46

0.49
YUTA KIKUZAWA
Narromine Gld (AU / NSW)
8/31/17
24.07

25.33
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
8/31/17
21.01

22.27
YUTA KIKUZAWA
Narromine Gld (AU / NSW)
8/30/17
9.51

10.01
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
8/29/17
38.03

40.03
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
8/28/17
10.76

11.33
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
8/27/17
17.63

18.56
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
8/26/17
14.71

15.49
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
8/24/17
23.66

27.74
Hiroyuki Funakoshi / Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
8/23/17
44.89

52.63
YUTA KIKUZAWA / Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
8/17/17
40.58

47.58
Hiroyuki Funakoshi / Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
7/18/17
73.19

85.82
Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
5/21/17
14.03

12.14
YUTA KIKUZAWA
Sekiyado (JP)
5/21/17
6.96

6.02
Shunta Katayama
Sekiyado (JP)
5/21/17
6.34

5.48
Shunta Katayama
Sekiyado (JP)
5/21/17
4.60

3.98
Hiroyuki Funakoshi
Sekiyado (JP)
5/21/17
0.24

0.21
Hiroyuki Funakoshi
Sekiyado (JP)
5/20/17
0.97

0.84
YUTA KIKUZAWA
Sekiyado (JP)
5/5/17
16.84

14.56
Taichi Asakura
Sekiyado (JP)
5/4/17
10.53

9.11
Hiroshi Ichikawa
Sekiyado (JP)
4/16/17
74.12

78.57
Kerrie Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
4/15/17
82.01

86.93
Kerrie Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
4/14/17
73.98

78.41
Kerrie Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
4/13/17
76.54

81.13
Kerrie Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
4/12/17
86.15

91.32
Kerrie Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
4/9/17
85.62

94.62
Tom Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
4/9/17
68.40

72.51
Kerrie Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
4/8/17
66.24

70.22
Kerrie Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
4/8/17
57.22

63.23
Tom Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
3/23/17
60.34

70.75
Naoki Iwadate
Narromine Gld (AU / NSW)
3/23/17
5.23

4.92
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
3/23/17
1.48

1.56
Soki Maeda
Narromine Gld (AU / NSW)
3/22/17
7.67

8.13
Naoki Iwadate
Narromine Gld (AU / NSW)
3/22/17
6.61

6.95
Soki Maeda
Narromine Gld (AU / NSW)
3/22/17
5.98

6.30
Hiroyuki Funakoshi
Narromine Gld (AU / NSW)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
7/18/17
213.01

81.66
Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
4/16/17
216.09

83.78
Kerrie Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
4/15/17
235.50

88.02
Kerrie Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
4/14/17
213.02

88.71
Kerrie Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
4/13/17
245.59

78.36
Kerrie Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
4/12/17
291.75

91.98
Kerrie Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
4/9/17
284.22

95.74
Tom Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
4/9/17
230.32

75.68
Kerrie Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
4/8/17
191.22

74.20
Kerrie Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
4/8/17
171.94

117.00
Tom Claffey
McCaffery Gld (AU / QLD)
3/23/17
16.69

48.27
Soki Maeda
Narromine Gld (AU / NSW)
3/22/17
21.82

19.02
Soki Maeda
Narromine Gld (AU / NSW)
2/24/17
253.22

73.79
Yoko Sasaki / Masahiro Mori
Narromine Gld (AU / NSW)
11/18/16
560.69

116.84
Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
11/10/16
349.55

94.36
Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
Deutscher Wetterdienst
Segelflugschule Wasserkuppe
Bürklin
ILEC
Peter H. Braasch
navITer
Alexander Schleicher
Tost
HPH
Air Avionics
WINTER Instruments
Bitterwasser
Clouddancers
Jonker Sailplanes
FLIGHT TEAM
binder
Siebert
DG Flugzeugbau
TopMeteo
Rent a Glider
SCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbH
FLARM
LANGE Aviation GmbH
LXNAV
M+D Flugzeugbau
IMI Gliding
Cobra Trailer